TMA Professional

Na mijn kennismaking met TMA ben ik zo enthousiast geworden over deze methode, dat ik mij in juni 2019 zelf heb gecertificeerd als TMA Professional. Dit heb ik gedaan via NuFlex.

TMA is een methode om meer zelfinzicht te krijgen aan de hand van jouw persoonlijke drijfveren, talenten en competenties. TMA stelt je in staat om mensen te activeren vanuit een positieve benadering en hun intrinsieke motivatie. De TMA analyse kan zowel individueel als in teamverband ingezet worden.

Hieronder meer informatie over de TMA methode en de mogelijkheden hiervan.

Wat is TMA?

De TMA-methode staat voor Talenten Motivatie Analyse. Het is een instrument dat persoonlijke drijfveren en talenten in beeld brengt. Het bijzondere van  TMA is dat het ontwikkel- en toekomstgericht is. Het maakt de balans op van dit moment én geeft input om richting te geven aan iemands werktoekomst. De TMA kent verschillende testen en analyses. De basis is de individuele TMA-test. Van hieruit kunnen diverse analyses worden gemaakt. Een overzicht:

1. De individuele TMA-talentenanalyse (de basistest)
De TMA-talentenanalyse brengt de drijfveren (22), talenten (44) en ontwikkelmogelijkheden van een kandidaat in kaart. TMA brengt de denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, in beeld. Zo wordt een ‘blauwdruk’ van de kandidaat gemaakt. Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek. Uit de TMA-test kunnen de volgende analyses worden gehaald: talent- en competentiepaspoort, 360 graden feedback analyse en de teamanalyse.

2. Talent- en competentiepaspoort
De TMA-talentenanalyse biedt inzicht in de ontwikkelbaarheid van de 53 competenties die de TMA-methode biedt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen makkelijk, redelijk en moeilijk ontwikkelbare competenties.

3. 360 graden-feedback analyse
360 graden-feedback is hét instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers voor het meten van competenties. Bij dit instrument gaat het om het genereren van feedback door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de een medewerker. Doel: een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. De TMA-methode faciliteert 360 graden-feedback met de competenties die binnen de TMA-methode gehanteerd worden.

4. TMA-teamanalyse
De TMA-teamanalyse verzamelt de TMA-profielen van teamleden. Het genereert een rapport dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider én de verschillende leden van het team. Dit leidt tot een betere balans in en betere prestaties van het team.

TMA biedt ook de mogelijkheid om onderstaande testen in te zetten:

1. Capaciteitenanalyses
De TMA-capaciteitenanalyses zijn bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar vanaf mbo-niveau. De analyses geven een goed beeld van het cognitieve capaciteitenniveau van de kandidaat. De volgende onderdelen zijn beschikbaar: logisch figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, logisch taal inzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid. Normen zijn beschikbaar op mbo- en hbo-/ WO-niveau.

2. Beroepssectoren en activiteiten interesse analyse (BAIA)
De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse is er voor personen vanaf 14 jaar van havo- tot en met universitair niveau. Deze analyse geeft aan in welke sectoren en in welke werk gerelateerde activiteiten iemand geïnteresseerd is.

Wat kun je doen met de uitkomsten?

De TMA-talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De analyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van mensen objectief in beeld hebt. Daarbij geeft de talentrapportage inzicht in de persoonlijke voorkeur van een kandidaat rondom zijn/haar ideale werkomgeving en management, effectief communicatiegedrag en leer- en ontwikkelstijl.

Toepassingen TMA:

  • Werving & Selectie
  • Individuele- en teamontwikkeling
  • Verbetering communicatie
  • Versterken samenwerking
  • Beroepskeuze
  • Mobilteit
  • Re-integratie

Hoe werkt TMA?

De gevraagde TMA-analyse wordt voor de kandidaat online klaargezet. Deze kan hij thuis invullen. Na het invullen van 312 meerkeuzevragen ontvangt de kandidaat een uitgebreid en objectief rapport over de talenten, competenties en capaciteiten. Deze rapportage dient als advies voor de kandidaat en is vormt de basis voor de nabespreking. In de TMA-radar wordt de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat in één oogopslag gerapporteerd. Het bijbehorend rapport is haarscherp en uitgebreid.

Voor meer informatie over de TMA zie https://www.tma.nl/nl/

Ik kom graag vrijblijvend met je in contact.

Soms is het gewoon even makkelijker om te bellen of te mailen. En nee… twijfel nu niet om dat contact op te zoeken. Want soms ben je dichter bij een nieuwe stap in de goede richting dan je denkt. Soms ben je er maar één mailtje of telefoontje van verwijderd.

Heb je een vraag?
Laat je gegevens achter.