Team Training & Coaching

Vanuit échte verbinding groeien als team

Wanneer Teamcoaching?

Een team bestaat veelal uit mensen met uiteenlopende karakters. Karakters die kunnen botsen maar elkaar ook weten te versterken. Het belang van teambuilding is dan ook groot.

Teamcoaching is een methodiek om samenwerking te verbeteren en resultaatgericht teams verder te ontwikkelen. Het belang van teams die goed samenwerken is enorm. Wij mensen hebben van oorsprong de behoefte om erbij te horen, deel te zijn van een sociale omgeving. Het vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van de individuele groepsleden.

Teamcoaching geeft uitgebreid aandacht en inzicht in jouw team. Wat voor mensen zitten er in het team? Welke kwaliteiten hebben ze en welke rollen vervullen ze? Hoe is de interactie tussen de teamleden en wat speelt er ‘onder de waterlijn’? Wat is de doelstelling van het team en hoe is de taakverantwoordelijkheid?

Want als je weet wat je aan elkaar hebt, dan wordt 1 + 1 ineens 3.

Vanuit verbinding en commitment groeit het werkplezier én de productiviteit.

Praktisch, samen aan de slag!

Bij training en coaching voor teams ligt de nadruk op oefeningen en gesprekken tussen teamleden om zo effectief samen vaardigheden, kennis en interesse te ontwikkelen. Het draait om verbinding, van elkaar leren, begrip en respect voor elkaar hebben en opbouwende feedback geven.

Met als doel dat teamleden zich samen verbinden en committeren aan het gezamenlijke doel. Training en coaching voor teams kan daarnaast worden ingezet voor competentiemanagement, vaardigheidstraining en teambuilding. Zowel als meerdaagse training als een serie losse workshops.

De specifieke doelen zijn geheel afhankelijk van jullie team en zullen we tijdens het kennismakingsgesprek bespreken.   

Wat betekent dit in de praktijk?

Teamcoaching kun je in de praktijk makkelijk combineren met een inhoudelijk onderwerp wat actueel is of waar je met jouw team aandacht aan wilt besteden. Dit maakt het voor de teamleden toegankelijk en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Hier zijn tal van mogelijkheden voor. 

Denk bijvoorbeeld aan:

In een vijfdaags programma – verspreid over 8 maanden – vergroten de deelnemers hun bewustzijn over eigen gedrag en houding. Zij worden zich bewust van hun zelfpresentatie en de presentatie van hun team of hun werkzaamheden. Het leerprogramma is een opwaarts leerprogramma. Er wordt geleerd door trial en error. Na een theoretische uitleg wordt er vooral geoefend met vaardigheden. De dagelijkse praktijk dient als de basis voor casuïstiek. Hierdoor leren deelnemers zich te gedragen als volwaardige, proactieve collega’s voor de teams waarin zij werken.

Uitgangspunten van dit programma zijn:

Wees je bewust van hoe je overkomt en denk na over hetgeen je doet en waarom je het doet. Wat voegt het toe? Wie wordt er blij van? Sluit het goed aan op de verwachting van anderen?

In dit programma worden ze daarvan bewust gemaakt: hoe maak je het verschil? En ook, hoe communiceer je jouw ideeën? Hoe word je een goede opdrachtnemer? Hoe kun je jezelf en jouw omgeving proactief in beweging zetten?

We spreken hun zelfdenkende en zelf startende vermogen om niet aan de lopende band terecht te komen, maar een meedenkende professional te zijn. Het achterliggende doel van de coaching is om de deelnemers voor te bereiden om de leiders te worden binnen de organisatie waar zij werken. Uiteraard stimuleren we hen ook om hun werk altijd op orde te hebben en proactief te communiceren.

De soft skills masterclass wordt ervaren als interactief met constructieve, directe feedback door de coach, de leidinggevende en de deelnemers. Ook feedback vanuit de werksituatie en actuele situaties, die spelen op het werk, worden behandeld. De behandelde theorie voorziet in uitleg over de achterliggende gedachte. De vele oefeningen zijn kort en toegesneden op de dagelijkse praktijk, waarbij het potentieel aan professionaliteit bij de deelnemers wordt aangesproken.

De training Zelfbewustzijn & Feedback is een interactieve coaching voor professionals gericht op attitude en basisvaardigheden in (zelf)management, (zelf)presentatie en teamvorming.

In een driedaags programma vergroten deelnemers hun bewustzijn over eigen gedrag en houding. Zij worden zich bewust van zelfpresentatie en de presentatie van het klantenteam, waar zij voor werken. Deelnemers worden door hun leidinggevende uitgenodigd mee te doen aan deze coaching.

De training Zelfbewustzijn & Feedback wordt ervaren als interactief met constructieve, directe feedback door de coach, de teamlead en de deelnemers. De behandelde theorie voorziet in uitleg over de achterliggende gedachte. De vele oefeningen zijn kort en toegesneden op de dagelijkse praktijk, waarbij het potentieel aan professionaliteit bij de deelnemers wordt aangesproken.

Om alle deelnemers optimaal deel te laten nemen aan het coachingsprogramma, wordt met elke deelnemer voorafgaand aan de eerste dag een individueel intakegesprek gevoerd. In dit intakegesprek worden de leerdoelen van de deelnemer vastgesteld en de wederzijdse verwachting met elkaar gedeeld.

Het uiteindelijke doel van de coaching is om vanuit een aangereikte structuur van
vaardigheden, die elementen te kiezen die het beste passen bij iemands persoonlijke stijl en de technieken tot persoonlijk gedrag te maken. 

Leiderschap en beïnvloeden liggen in elkaars verlengde. Persoonlijk leiderschap houdt in dat je in staat bent het beste uit jezelf (én anderen) te halen op het gebied van werk en privé. Je bent dan in staat om doelen te realiseren door gebruik te maken van jouw kwaliteiten en jezelf hierin te leiden. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen door te kijken hoe jij het best kunt aansluiten op de behoeften en stijl van anderen.

Dit doen we door eerst de verschillende communicatiestijlen te bespreken. Elke communicatiestijl heeft zijn eigen kenmerken en drijfveren wat ze voor een ieder herkenbaar maakt. En als je in staat bent om een communicatiestijl te herkennen, dan ben je ook in staat om hierop aan te sluiten. Dit gaan we vervolgens interactief met elkaar oefenen. Ben je in staat om jouw groepsgenoten juist in te schatten? En ben je vervolgens in staat om hier op de gewenste manier op aan te sluiten Hier komt jouw persoonlijk leiderschap naar voren en wordt een beroep gedaan op jouw flexibiliteit om hier actief op in te spelen.

Iedere professional komt op enig moment in aanraking met weerstand op het werk. Vaak vinden we dit heel vervelend omdat we het liefst werken in een plezierige omgeving waar we samen aan dezelfde doelen werken. En als dan iemand zijn hakken in het zand gooit, geeft dat een behoorlijk onprettig gevoel, soms voelen we dat zelfs als persoonlijk falen.

In deze workshop gaan we aan de slag om op een positieve manier met weerstand om te gaan. Want weerstand is eigenlijk een manier van de ander om te laten merken dat hij betrokken is en dat hij opkomt voor zijn eigen belangen. Het is de kunst om er achter komen wat dat belang van de ander is én dat jullie er samen uit komen. Wanneer je dat op een goede manier kunt hanteren, zul je ontdekken dat werkrelaties hiervan juist beter worden. Hoe dan? Daar gaan we tijdens deze workshop mee aan de slag!

Leiderschap en beïnvloeden liggen in elkaars verlengde. Mensen voor je winnen vraagt om overtuigingskracht. Essentieel hierin is jouw vaardigheid om relaties te bouwen en aan te kunnen sluiten op de wijze waarop anderen communiceren. Invloed zonder macht is een actueel thema. Steeds meer werken we in matrixorganisaties, netwerken en virtuele teams. Hiërarchie raakt op de achtergrond, er wordt steeds meer gevraagd van jouw persoonlijke vaardigheden. Op technisch gebied weet je precies waar je naar toe wilt, maar wat moet je doen om stakeholders binnen en buiten de organisatie hiervan te overtuigen?

In deze workshop gaan we werken met de ingrediënten die nodig zijn om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. Theorie en praktijk zullen we zoveel mogelijk combineren door de theorie eerst aan te reiken om vervolgens via een “trial on error” methode te gaan werken aan de integratie hiervan. Dit houdt je scherp en alert tijdens de workshop en de interactie zorgt er voor dat je maximaal gefaciliteerd wordt om te leren. Tijdens deze workshop leggen we de basis voor jouw benodigde vaardigheden voor het opbouwen van een goede relatie met jouw zakelijk netwerk en handvatten om te kunnen bepalen wat de belangen van jouw stakeholders zijn.

Zichtbaar zijn op de juiste manier binnen jouw werkomgeving is een flinke uitdaging. Voor de één is het iets wat van nature moeiteloos lukt. En voor de ander is het een woord met een negatieve associatie, want doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en het gaat toch om wat ik kan?

Toch helpt zichtbaar zijn je om op de juiste manier op te vallen binnen jouw omgeving. Zeker in deze tijd waarin online en offline werken elkaar afwisselen, is het goed om te investeren in hoe jij jezelf zichtbaar maakt. Jouw werkomgeving is tenslotte belangrijk voor de kansen die je krijgt en jouw professionele groei. Fijn als je een goed plan hebt hoe jij je hier kunt profileren en daarmee een stevige plek binnen de organisatie kunt creëren.

Tijdens deze workshop gaan we hier dan ook volop mee aan de slag. We gaan jouw interne netwerk zichtbaar maken zodat jij duidelijk voor ogen hebt met wie je te maken hebt en wat zij van jou verwachten. We kijken naar hoe je jouw interne netwerk kunt managen in de vorm van stakeholder management. En hoe je verwachtingsmanagement kunt toepassen zodat jij jouw plek in deze omgeving op een effectieve manier kunt beïnvloeden.

“Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.”

 

Mijn passie? Teams begeleiden, als hoogopgeleide en ambitieuze professionals, op weg naar groei en ontwikkeling. Mijn aanpak? Praktisch, confronterend en recht door zee.

Jullie, als ambitieus team, weten wat jullie willen. Jullie staan al aan het roer, maar voelen dat er nog meer potentie schuilt in jullie samenwerking. Ik begrijp dat jullie geen genoegen nemen met standaard advies. Jullie zoeken een coach die de diepte ingaat, die confronteert en samen met jullie de kern van de professionele uitdagingen ontrafelt.

Met mijn ervaring als coach begrijp ik de unieke obstakels waar jullie als hoogopgeleide, ambitieuze professionals tegenaan lopen. Of het nu gaat om het doorbreken van glazen plafonds, het balanceren tussen werk en privé, of het ontwikkelen van een authentieke leiderschapsstijl binnen het team.

Ik sta klaar om jullie te begeleiden op jullie reis. Gaan jullie met mij samen aan de slag met jullie persoonlijke en teamontwikkeling en die volgende stap in jullie carrière zetten? Durven jullie de uitdaging aan te gaan en het maximale uit jezelf en je team te halen?

Dit bied ik met dit resultaat

Wat mijn klanten zeggen

Gewerkt voor