Kun jij vol passie over je werk vertellen?

Kan je vol passie over je huidige baan vertellen? Of merk je dat dat de laatste tijd wat minder wordt. Dan is het goed om eens te kijken naar je talenten en of die nog wel passen bij je huidige functie. Een TMA (talentenanalyse) biedt dan uitkomst.

De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart en geeft het inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.

De TMA Talentenanalyse is gebaseerd op positieve psychologie. Kandidaten maken online een TMA Talentenanalyse waarmee 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De dashboards en rapportages geven informatie over de talenten van mensen en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties. Samen met de TMA Beroepskeuze analyses en TMA Career Coach wordt inzage gegeven in de beste werkomgeving en beschikbare vacatures voor uw kandidaat.

Inzicht: Inzicht in de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.

Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.

Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.

Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijgt u handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

De TMA Methode maakt inzichtelijk wat het gewenste gedrag voor een functie is, het voorkeursgedrag en het getoonde gedrag met een 360 graden feedback ronde.

Talentenanalyse
TMA Teamanalyse

Wil je meer weten over de TMA?

Plan een gratis sparringsessie van 30 minuten in om te kijken of een TMA jou verder kan helpen in jouw ontwikkeling!

Laat je gegevens achter, ik neem contact met je op.