Senior Practitioner / Counselor

Jaar 1 Basisjaar
 1. Kennismaking met elkaar, docenten en het programma. Feedback, reflecteren en ethische gedragscode.
 2. Een coachende houding, Mindfullness – de vier AAAA’s.
 3. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
 4. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.
 5. Basisvaardigheden 3. De kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?
 6. Doelgericht coachen. GROW.
 7. Van Coachvraag naar doel. Vervolg GROW en gespreksmodellen.
 8. Kernkwadranten. Kwaliteiten en uitdagingen verbinden.
 9. NLP (1). Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?
 10. NLP (2). Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.
 11. Rationeel Emotieve Therapie RET. Irrationele gedachtenpatronen en belemmerende overtuigingen.
 12. Het intakegesprek. Contact en contract.
 13. Value Based Transformation (VBT). Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.
 14. Coachen in het Hier-en-Nu. Wat zegt dat over het Daar-en-Dan?
 15. Effectief omgaan met weerstand en emoties.
 16. Werken met het onbewuste (1). Wie zijn ik – subpersonen. Disneystrategie.
 17. Werken met het onbewuste (2). Coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.
 18. Overdracht en tegenoverdracht. Invloed van oude thema’s in het hier-en-nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.
 19. Transactionele Analyse (TA1) & overdracht. Egotoestanden, overdracht in relatie tot TA.
 20. Introductie Systemisch Coachen. De wetten van het systeem, o.a. plek & ordening.
 21. Persoonlijk leiderschap. Macht, onmacht & kracht. Polariteiten in de coachrelatie.
 22. Integratie & afronding. De coachrelatie beëindigen. Afronding.

Theorie-examen
Eindwerkstuk

Jaar 2 Verdiepingsjaar

Module 1 – Ik als Coach

Introductie: kennis maken met programma, docenten en studenten. Verkenning en verdieping biografische levenslijn, zelfbeeld en levensvisie.
Contact en Contract. NLP: eliciteren, installeren, geheim contract. Herkaderen, change personal history.
Egotoestanden (TA): mijn scripts en levensscripts. Wil en Verlangen, eigen leider zijn.
Identiteitsontwikkeling en Zijn. Inspiratie en Bezieling. Van polariteiten, naar Heelheid.

Module 2 – Ik als Coach in relatie tot de cliënt

Contactcirkel, hechting en scheiding; verstoringen in hechting. Polariteiten rondom hechting.
Weerstand en verzet, macht en onmacht. Schaduw en monsters.
Kracht, levensenergie; intimiteit en seksualiteit.
Emoties en pijn. Psychopathologie. Diagnostiek.

Module 2 – Ik als Coach in relatie tot de cliënt

Systemische factoren vanuit de eerste groep: het gezin. Projectie, overdracht en tegenoverdracht.
Dynamiek in gezin en relaties; eigen overdrachts- en tegenoverdrachtsthema’s.
Dynamiek in organisaties; systemische principes, projectie, overdracht en tegenoverdracht in werksituaties.
Ethiek in Coaching, in organisaties en systemen. Wereldbeeld, mensbeeld, ethische dilemma’s.
Integratie van de onderdelen van de opleiding
Expliciet worden op deze dag de modules 1, 2 en 3 doorlopen en afgerond. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan evaluatie, het afscheid nemen van elkaar, van de opleiding en van de trainers.

Ik kom graag vrijblijvend met je in contact.

Soms is het gewoon even makkelijker om te bellen of te mailen. En nee… twijfel nu niet om dat contact op te zoeken. Want soms ben je dichter bij een nieuwe stap in de goede richting dan je denkt. Soms ben je er maar één mailtje of telefoontje van verwijderd.

Heb je een vraag?
Laat je gegevens achter.